dimarts, 23 d’octubre de 2012

TABAC I ANTICONCEPTIUS.

El segle XX ha introduït molts canvis en la vida de les persones, i un d'ells, d'enorme importància en la vida de la dona, ha estat poder triar el moment adequat de la seva maternitat.

2. Sistemes de contracepció

Un gran nombre de dones coneixen els diferents sistemes de contracepció: preservatius, dispositius intrauterins, productes espermicides, anticonceptius hormonals, encara que la seva elecció s'hauria de fer prèvia visita al ginecòleg, que serà qui indiqui a cada dona el que resulta més adequat tenint en compte les seves preferències i les seves característiques físiques particulars: edat, hàbits, estat previ de salut, etc.

Un dels sistemes més utilitzats són els anticonceptius hormonals, sobretot en forma de comprimits ("la píndola").

Avui dia, però, també hi ha altres presentacions: pegats, anells vaginals, injectables o implants. Tots ells es componen de l'associació d'un estrogen i un progestagen. Són un grup de medicaments segurs, però com a medicaments també presenten efectes secundaris, interaccions i contraindicacions.

3. Efectes secundaris

Els efectes secundaris més habituals dels anticonceptius hormonals són nàusees, vòmits, retenció de líquids, augment de pes i cefalees.
Però els més importants són els que es presenten al llarg del temps, encara que siguin molt menys freqüents: augment de la tensió arterial i augment del tromboembolisme.

4. El tabac i els seus efectes

El tabac és una droga que provoca un augment significatiu del risc de moltes malalties: càncer, malaltia pulmonar obstructiva crònica (bronquitis del fumador) i malalties cardiovasculars (infart de miocardi, angina de pit, etc.).

Però el tabac també pot provocar disminució del colesterol HDL, augment de la freqüència cardíaca i de la tensió arterial, augment de l'agregació plaquetària que pot conduir a la formació de trombes i alterar la coagulació. A més, en la dona, disminueix la fertilitat per augment de la motilitat i de les infeccions ginecològiques, augmenta el risc d'avortament espontani, provoca baix pes dels nadons i avança la menopausa.

Així doncs, tota dona fumadora que pren anticonceptius hormonals té més risc de patir problemes cardiovasculars, ja sigui hipertensió, hipercolesterolèmia, tromboembolisme, angina de pit o infart, ja que se sumen i potencien els efectes negatius de tots dos productes.
Fins a tal punt és així que els anticonceptius hormonals estan totalment contraindicats en fumadores majors de 35 anys.
  
5. Recordi

  • L'elecció d'un sistema de contracepció s'hauria de fer prèvia visita al ginecòleg.
  • Els anticonceptius hormonals poden sumar els seus efectes negatius als del tabac i provocar problemes cardiovasculars. Per això estan totalment contraindicats en fumadores de 35 a 40 anys.
  • El més recomanable és deixar de fumar com més aviat millor.
article obtingut a www.cofb.netCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la vostra confiança.
Farmàcia Ausa.